1. A szállást érkezési napon 15:00-kor lehet elfoglalni, és a távozás napján 10:00-ig kell elhagyni. Amennyiben a vendég a foglalás kezdete napján, a foglalt szállásra 15:00 óra után érkezik meg, köteles erről, az érkezés előtt időben, telefonon tájékoztatni a visszaigazoláson szerepelő telefonszámon a szállásadót. 
 2. Vendégeink a szobákat csak a teljes adminisztrációt követően foglalhatják el. Adatfelvételt követően a vendég miután kitöltötte az adminisztrációs lapot, azzal egyidejűleg megérti, és elfogadja a házirend szabályzatát. 
 3. A szállást csak és kizárólag annyi fő veheti igénybe, ahány fő részére megtörtént a szállásdíj kifizetése, ezen létszám túllépése nem megengedett, illetve ha van fennmaradó üres hely, akkor annak elfoglalása estén felárat számítunk fel.
 4. A házban dohányozni szigorúan tilos! (A teraszokon, illetve a házon kívül történő dohányzás megengedett, kérjük a kihelyezett hamutálak használatát és ürítését)
 5. Háziállatot a szállás területén nem tudunk fogadni. 
 6. A szállás területe biztonsági kamerákkal megfigyelt terület, a házirend elfogadásával vendég hozzájárul, hogy károkozás esetén a felvételek 3. félnek kiadhatók és azt az üzmeltető felhasználhatja.
 7. A szállás Szarvas pihenő övezetében van. Az éjszakai pihenő időszak 22:00 – 08:00 között van. A pihenő ideje alatt mindenki számára biztosítani kell a nyugodt pihenéshez való jogot.
 8. A vendégek felelősek a szállás tisztaságáért, valamint ezt a tisztaságot kötelesek megőrizni. A szállást a vendégek tisztán kapják meg, és ottlétük alatt maguk kell, hogy ügyeljenek a tisztaságra, amelyhez az eszközök a vendégek rendelkezésére állnak. Távozáskor a házat olyan állapotban kell átadni, ahogy érkezéskor átvették. Szennyezett, különösen vizes ruhában a szállást, illetve annak bútorait használni, azokra leülni, lefeküdni szigorúan tilos. Amennyiben nincs idő az elpakolásra, mosogatásra és a szemét összeszedésére (mind a házban, mind pedig a kertben és a grillsütő körül, úgy ezt térítés ellenében átvállaljuk. Az extra takarítási összeg: 10.000 Ft, azaz tízezer forint. Erre a célra külön tisztítószereket helyeztünk el a szálláshelyek konyharészeiben.
 9. A toalettbe wc papíron kívül egyéb tárgyakat, eü. termékeket dobni szigorúan tilos! A haj és szőr maradványokat a lefolyóba mosni szigorúan tilos!
 10. A berendezésekben okozott károkért a vendéget teljes körű anyagi felelősség terheli. A szállásterületen okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni. Berendezési tárgyakat, eszközöket (pl. napozóágy, törölközők, konyhai felszerelés, stb.) a szállás területéről elvinni tilos.
 11. Szigorúan tilos bármely gépészeti berendezéshez, elektronikai eszközhöz hozzányúlni vagy azt megrongálni! A szállásadó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó esetleges anyagi károkért vagy balesetekért.
 12. A jakuzzi mindenki csak saját felelősségre használhatja! A jakuzzi működési és használati útmutatója a jakuzzi mellett kifüggesztve található.
 13. A mólón tartózkodni, a mólóról a vízbe ugrani és a vízben úszni csak saját felelősségre lehet.
 14. 14 éven aluli gyermekek csak folyamatos szülői, illetve felnőtt kísérő felügyelete mellett tartózkodhatnak a jakuzzi és a vízpart közelében, a jakuzzit csak szülői illetve felnőtt kísérő felelősségére használhatják.
 15. A vízi sporteszközöket (SUP) és vízi járműveket (vízibicikli, csónak) a vendégek kizárólag saját felelősségre használhatják, amennyiben az időjárás nem engedi, a használatuk szigorúan tilos. A vízi járműveket minden esetben vissza kell hozni, és megfelelően ki kell kötni, illetve a helyére tenni.
 16. A szállás területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer) a szállásadó felelősséget nem vállal. A vendég köteles vigyázni a személyes holmijára és értékeire, amennyiben a szálláshelyen hagyja őket, maga vállalja a felelősséget az esetleges eltűnésükért, ez a felelősség az üzemeltetőt nem terheli. 
 17. A vendég, amennyiben elhagyja a szállást, köteles bezárni az ajtót és az ablakokat, illetve kérjük a klímákat a szállás elhagyásakor kapcsolják ki, visszatérve nagyon rövid idő alatt beállítható a szállás megfelelő hőmérséklete. Köteles tovább a napernyőket összecsukott állapotban ott hagyni az esetleges szél/vihar károkat elkerülve.
 18. A szálláshely végleges elhagyásakor a kulcsot le kell adni a szállásadó részére. Az átadott kulcsok esetleges elvesztése esetén a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni és annak árát, illetve a zárcserét a szállásadónak megtéríteni. 
 19. A szállásadó jogosult a távozás előtt a nyaralóházat ellenőrizni. Amennyiben a távozás előtt vagy után szennyezés, rongálás vagy tárgyak hiánya merülne fel, a szállásadó jogosult jegyzőkönyv felvételére, a kár, hiány értékének becslésére, melynek alapján a vendég köteles annak a helyszínen, vagy utólag történő megtérítésére, továbbá az esetleges jogkövetkezményekért való felelősségvállalásra.
 20. A szállás igénybevételével és elfoglalásával a vendég elfogadja a házirendben foglaltakat és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Sem annak el nem olvasása, sem pedig a nyelvismeret hiánya nem mentesít annak be nem tartásából eredő következmények alól. 
 21. Az üzemeltetőnek jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet. A szállás házirend megsértése miatti lemondás esetében, a vendégnek visszatérítés nem jár.
 22. A szállás területén 2 db gépkocsi részére biztosítjuk a beállást, gépkocsival csak ide lehet beállni. A kertben a füvön parkolni TILOS, mivel alatta öntözőberendezés van! Az öntöző berendezés működése előre programozott.
 23. A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.
 24. Reklamációt akkor veszünk figyelembe, ha azt a vendég a tartózkodás ideje alatt jelzi. Utólagos reklamációt nem fogadunk el.
 25. A szállásadó minden nap 8.00-9.00 óra között illetve a vendéggel telefonon egyeztetett időpontban tartózkodik a vendégházban. Ekkor lehet vele az igényeket személyesen egyeztetni.

 

Megértésüket köszönjük, kellemes pihenést kívánunk.